Elisabeth Logo

In onze school willen wij de mogelijkheden van ICT verkennen en ten dienste stellen van de kinderen.

In onze visietekst over ICT op school staat duidelijk dat de inbreng van ICT moet kaderen binnen het pedagogisch project van onze school. We zijn ervan overtuigd dat binnen het streven naar kwalitatief goed onderwijs ICT een belangrijke rol zal spelen. ICT kan een belangrijke impuls geven om het onderwijs op een aantrekkelijke manier te brengen.

ICT is niet het doel op zich maar wel het middel om andere doelen, zoals kwalitatief goed onderwijs, gelijke kansenbeleid en aansluiting van het onderwijs op de kennissamenleving te realiseren. Het aanreiken van voldoende ICT-kansen binnen de schoolomgeving is voor de leerling een extra stimulans.

Als kinderen zich in de maatschappij van vandaag en morgen willen ontplooien, moeten ze uitgerust worden met kennis, vaardigheden en attitudes die met informeren en communiceren verband houden.

Onze school tracht d.m.v. haar leerinhouden en de ICT-integratie het leerklimaat en de leerlingenprestaties positief te beïnvloeden.