Elisabeth Logo

Sint-Elisabeth-Instituut: een school voor moderne beroepen, dat stond lange tijd op folders en affiches van onze school. Nu nog willen wij jongeren opleiden tot een beroep waarmee ze hun weg kunnen maken in de moderne samenleving. Een bewuste keuze van bijna 100 jaar.

Zoals het past bij een instelling van respectabele leeftijd is er over de beginjaren van onze school weinig geweten. Zeker is dat in het schooljaar 1912-1913 aan de Bredabaan 262 te Merksem het ‘Leerwerkhuis’ van start ging. Al heel snel veranderde de naam in ‘Vakschool voor kleermaaksters en linnenwerksters’. Vanaf het schooljaar 1914-1915 vinden we die benaming terug in de lijsten met resultaten van de eindproeven. De school bestond toen uit 59 leerlingen en 8 leerkrachten. Een jaar later werd de cyclus voltooid met een vierde jaar.

Waar de school eerst avondschool was, werd er vanaf 1919-1920 ook dagonderwijs gegeven. Vanaf 1923-1924 werd de dagschool omgevormd tot een meer uitgebreide ‘huishoudschool’. Er werden leergangen ‘fijne naad’, algemene vakken, godsdienst en huishoudkunde ingericht. Met de uitbreiding van het curriculum groeide ook het leerlingenaantal, zodat de noodzaak van een nieuwe locatie zich opdrong. Plaats werd gezocht en gevonden op de (toen nog) vrij lege terreinen tussen de Bredabaan en het Albertkanaal: de Vakschoolstraat (nu Ridder van Parijsstraat). Daar werd schooljaar 1924-1925 gestart met 105 leerlingen voor de dagschool en 46 voor de avondleergangen. Vanaf 1930 heette onze school ‘Vak- en huishoudschool voor meisjes’.

Tijdens de oorlog werden door de gevechten aan het Albertkanaal de activiteiten gestaakt. Na de oorlog paste het onderwijs zich aan aan de eisen van een veranderende samenleving. In 1956 werd de afdeling haartooi opgericht en in 1964 en 1970 volgden respectievelijk damesesthetiek (later schoonheidsverzorging) en apotheekhulp (later farmaceutisch technisch assistent). De avondleergangen werden in 1974 stopgezet. Begin jaren ’60 veranderde de naam van onze school definitief in Sint-Elisabeth-Instituut. Vanaf 1982 is het Sint-Elisabeth-Instituut een gemengde school. In 2007 verdween de afdeling mode-verkoop-retouche.

Sinds 1 september 2005 is het Sint-Elisabeth-Instituut gevestigd op een andere locatie, nl in de K-blok van campus Stella Maris, met een kapsalon voor klantendienst in de Stella Marisstraat en de praktijklokalen esthetiek in de Zusters van Onze-Lieve-Vrouwstraat. .