Elisabeth Logo

 
VOET-project

Op dondernamiddag 26 april organiseerden de studenten van de lerarenopleiding van de Karel de Grote Hogeschool een VOET-project voor de leerlingen van de 2de graad. (Voor niet-onderwijspersoneel: VOET staat voor vakoverschrijdende eindtermen. Alle activiteiten die buiten de onmiddellijke lijntjes van het klaslokaal en/of de leerstof kleuren, maar pedagogisch verantwoorden te zijn vallen hieronder, nvdr.)
Na een succesvolle eerste editie van dit initiatief vorig jaar, besloot de school ook dit jaar een VOET-project in te richten.
Er waren opnieuw verschillende activiteiten. Dit jaar waren dat: zumba, maskers maken, non-alcoholische(!) cocktails brouwen & shaken en henna spuiten. Een internationaal parcours dus. Dat was niet toevallig. Al heel het jaar door wordt er gewerkt rond het jaarthema ‘vakantiekriebels’. Het mag daarom niet verbazen dat ook de workshops van deze VOET-dag in hetzelfde thema kaderden. De workshops representeerden allemaal een cultuur, waarmee de leerlingen konden kennismaken.
Net als vorig jaar was er geopteerd voor een doorschuifsysteem zodat iedereen eens (letterlijk en figuurlijk) kon proeven van de verschillende activiteiten.
De leerlingen leerden samenwerken, maakten kennis met het vaak onbekende en amuseerden zich vooral te pletter. Want zeg nu zelf, wie ziet er nu niet graag zijn leerkrachten of de (mannelijke) studenten van Karel de Grote heupenschuddend uit de bol gaan op Waka waka van Shakira?
Eeuwige roem was er voor de leerling die de cocktail met de mooiste versiering maakte. Hij/zij mocht de Hawaïaanse tegenhanger van de lauwerkrans dragen, een bloemenkrans. Ook werd die leerling met zijn/haar creatie op de gevoelige plaat vastgelegd.
Na enkele pogingen kwamen uit de hennaspuit eindelijk prachtige motieven tevoorschijn op de handen van de leerlingen. De link met de richtingen bio-esthetiek en schoonheidsverzorging was hiermee ook een feit.
Bij de workshop maskers werd er druk geëxperimenteerd met verschillende pastasoorten. Fussilli, tagliatelle, macaroni, … mogelijkheden genoeg dus.
Konden ook op bijval rekenen: een uniformloze dag en een uur vroeger naar huis na een inspannende en ontspannende namiddag.
Ook deze tweede editie van het VOET-project mocht er zijn!

 
 
***
Kledingruil
 
Hoe vaak kopen we geen nieuwe kleren?
En hoeveel daarvan belanden niet achteraan in je kast wachtend op de vergetelheid?
Toch niet helemaal je ding, te groot, te klein of uit de mode.


Als we daar nu eens iets aan zouden doen?
Zo gezegd, zo gedaan.


Dat ging zo:

Verwonderd over de vaak spectaculaire, edoch spotgoedkope vintage – zeg geen tweedehands tegen vintage – vondsten van de leerkracht Mavo/Nederlands en tevens auteur van dit stukje, mevrouw De Mol, opperde een 7HST’er het idee om eens een recyclingkledingruil met de klas te houden. Dat vond de leerkracht een goed idee. Alleen was louter kleding ruilen haar pedagogisch niet verregaand genoeg.
Akkoord, door te gaan hergebruiken bewijzen we de natuur een grote dienst. Maar er zat meer in. Als we aan dit milieusparende ‘geshop’ nou eens een goed doel verbinden? Dat voorstel bleek in goede aarde te vallen bij de leerlingen. Dus werd er overeengekomen dat elke leerling een bijdrage zou meebrengen. Over de bestemming van het geld werd heftig gediscussieerd. Via een heus determinatieproces – want waar willen we ons geld nu eigenlijk naartoe zien gaan? – kwamen we uiteindelijk uit bij Natuurpunt. (Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in Vlaanderen.)
Eindelijk kwam dan de grote dag. Op 24 april veranderde voor de leerlingen van 7HST hun vertrouwde studielokaal K111 even in een marktplaats. Eerst werden er 10 stukken geveild. Deze veiling bracht ook nog wat geld in het laatje, maar ze was bovenal heel leuk. Tegen elkaar opbieden deed zelfs bij de meisjes het testosterongehalte pieken.
Na de veiling volgde er nog een kort dankwoord van mevrouw Melina Kyametis, medewerker van Natuurpunt. Haar lof en dankbaarheid voor de actie deed bij de leerlingen de reikwijdte van hun bijdrage ten volle doordringen. Om haar dankbaarheid te tonen had mevrouw Kyametis bovendien nog een attentie meegebracht. Een insectenkast!
Na het officiële gedeelte kon het feest pas echt goed losbreken. Met op de achtergrond de hits van onder meer Roy Orbison en Ella Fitzgerald monsterden de leerlingen de waren en ze hadden zelfs de gelegenheid tot passen. Een hoek van het lokaal die afgesloten was met een kamerscherm tegen nieuwsgierige blikken deed dienst als paskamer. Een grote spiegel maakte de paservaring compleet.
De kleren kwamen van de leerlingen en de leerkracht zelf. Met een gemiddelde van 7 stuks per leerling (broeken, rokken, zonnebrillen, handtassen, schoenen) was er keuze te over. Iedereen bleek zijn gading wel te vinden, want iedereen vertrok naar huis met een zak vol kleren en/of accessoires. Voor weinig geld een nieuwe garderobe: wie zou daar niet voor tekenen?
 
***
Toneelvoorstelling ‘Wolken en een beetje regen’
Op 28 februari gingen de leerlingen van de tweede graad naar een toneelvoorstelling rond verkeersopvoeding kijken. Dat dit niet altijd gepaard moet gaan met een vermanend vingertje werd duidelijk in deze productie van Theater aan de Stroom. De stoerdoenerij van de acteurs begeleid door vette en agressieve bassen van de muziek en nog extra in de verf gezet door de decorstukken met graffiti erop droop ervan af, totdat, natuurlijk, … het verkeerd liep.
We zagen Iris, vlot door iedereen herkend als Lynn uit de populaire soapserie Thuis op Eén, een meisje op wie de stoere Jimmy een oogje heeft. Hij en zijn neef vinden niks leuker dan met een opgedreven booster rond te racen. Jimmy voelt zich uitgedaagd door een nieuwe jongen in de wijk, Brent, die het hart van Lynn kan stelen zonder daarvoor stoer te doen. In een allerlaatste poging om indruk op Lynn te maken, stelt hij zijn neef een wedstrijdje racen voor. Als Jimmy wint, – aan de uitslag van de wedstrijd twijfelt hij niet – krijgt hij een tongzoen van Lynn.
De afloop is even onverwacht als voorspelbaar. Er sterft iemand, maar het is niet Jimmy. Het is zijn neef die dodelijk crasht in de race. Iedereen blijft na het ongeluk verweesd achter. Jimmy voelt zich verantwoordelijk omdat hij de race voorstelde, Brent vindt dat hij had moeten tussenkomen. Het verhaal van zijn tweelingbroer Brecht, die tragisch omkwam in een verkeersongeluk, had Jimmy misschien kunnen doen afzien van zijn plannen. Lynn verwijt zich niet te zijn ingegaan op de avances van Jimmy. Als ze hem zomaar een tongkus had gegeven, was Jimmy niet doorgegaan met dat idiote plan en zou zijn neef nog geleefd hebben.
 
Er werd veel gelachen met de fratsen van Jimmy en zijn neef. De leerlingen waren – zo midden schooljaar – wel in de stemming voor wat vergelijkingen van school met gevangenis, 10 maanden effectief zoals de neef het schooljaar betitelt. Kortom, de acteurs en zeker de stoere dan, hadden het publiek wel aan hun kant. Dat Jimmy niet stoer bleef, bleek uit de laatste scène, waarin hij zich wegdraait van het publiek, duidelijk overmand door het verdriet en de schaamte over wat er gebeurd is met zijn neef. De zaal werd er stil van.
Een welverdiend applaus was op zijn plaats. Na de voorstelling mochten de leerlingen op eigen kracht naar huis. Toch maar eens extra links en rechts kijken?
 
‘Wolken en een beetje regen’ geniet de actieve steun van Ouders van Verongelukte Kinderen, de VSV en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Mobiliteit.
 
***
Dikketruiendag 2012
Omdat ook het Sint-Elisabeth-Instituut zaken als milieu en klimaat belangrijk vindt, wil het haar steentje bijdragen door deel te nemen aan Dikketruiendag. Dus ook voor deze achtste editie van de Dikketruiendag was de school samen met circa 1500 andere scholen weer van de partij.
De verwarming werd een graadje minder gezet en de uniformtrui in wit of blauw bij de tweede graad mocht even in de kast blijven. Het wit en blauw maakte plaats voor wat fleuriger kleuren. Die gedeeltelijke opschorting van het uniform werd zeker op prijs gesteld. Waren het de dikke truien in alle kleuren van de regenboog of was het werkelijk het Kyotoprotocol dat de leerlingen laaiend enthousiast maakte? Feit was dat het Dikketruieninitiatief – godzijdank met de koudegolf achter de rug – enthousiast werd gedragen door iedereen.
1 graadje minder, het lijkt weinig zoden aan de dijk te brengen, maar het betekent wel 7% minder stookkosten en broeikasgassen. Een win-winsituatie dus om het op zijn Wetstratees te zeggen.
 
***
Gedichtendag 26 januari
Net zoals vorig jaar vulde het Sint-Elisabeth-Instituut de Gedichtendag op haar eigen manier in. Omdat we het jaarthema van de school meer kracht en luister willen bijzetten schrijven de leerlingen een gedicht over het jaarthema ‘Vakantiekriebels’ en dus niet over het thema ‘Stroom’ dat dit jaar gekozen was als thema voor de dertiende Gedichtendag.
Omdat de gezichten en ontblote armen in het eerste trimester nog de stille getuigen waren van een goede portie (elders opgevangen) zon werd het gedicht ook in die periode al geschreven. Nostalgie dreef onmiddellijk boven, maar ook het verlangen naar een volgende zomer en vakantie borrelde al op. Het thema bleek een schot in de roos. Prachtige gedichten hebben het licht gezien. De beste dichters werden gelauwerd. Met hun aan de opdracht aangepaste prijs – een schrijfset – werden ze aangemoedigd om te blijven schrijven.
In samenwerking met de leerkrachten Plastische Opvoeding kregen alle gedichten een passende achtergrond. Zo werd er gewerkt met schelpen (de zee is nooit veraf op vakantie), paradijselijke kleuren, en met zand behandelde verf. Met de uitstalling van al deze werken in de schoolgangen maken we op enkele tientallen meters reizen van duizenden kilometers. Alle werelddelen en landen zijn vertegenwoordigd.
Op Gedichtendag zelf, steevast de laatste donderdag van januari, maakten de leerlingen op ludieke wijze kennis met het werk van hun medeleerlingen. Per graad en per afstudeerrichting werd er een bord voorzien. Op dat bord moesten de leerlingen de gedichten herenigen die even daarvoor vakkundig door de leerkrachten van de vakgroep Taalbeleid in tweeën waren geknipt.
De spelvorm kon iedereen bekoren, want in een mum van tijd hadden de paren elkaar gevonden en stonden zij te dringen bij het bord om hun helften te laten vastkleven. Wat vroeger dan anders vertrokken de leerlingen met een rammelende maag, maar met een hoofd vol gedichten richting lunch.
 
***
Groot Sint-Elisabeth dictee van de Nederlandse taal
Maandag 14 november zaten de leerlingen van het Sint-Elisabeth-Instituut in 4 groepen gebogen over telkens 10 zinnen van een groots opgezet dictee.
De werkgroep taalbeleid had de handen in elkaar geslagen om voor de eerste keer in de geschiedenis van het Sint-Elisabeth-Instituut het Groot Sint-Elisabeth dictee van de Nederlandse taal te organiseren. Omwille van organisatorische redenen en om een serieuze dosis cachet te geven aan het evenement vond het dictee plaats in de aula. Met telkens een bank tussen en trapsgewijs neergezeten verstomden de stemmen van de leerlingen meteen en overtuigden zij zich van de ernst van het dictee. In ware examensfeer wilde iedereen een goed resultaat halen.
De rol van de vakgroep en de leerkrachten Nederlands bleef niet beperkt tot het opstellen van de dictees, neen, omdat Martine Tanghe verhinderd was, namen de leerkrachten Nederlands en ook de directeur, Nicole Van den Broeck, elk een dictee voor hun rekening om voor te lezen.
De zinnen werden eerst volledig gelezen en daarna opgesplitst in delen met vermelding van de leestekens. Na afloop werd het hele dictee nog eens helemaal voorgelezen.
Je kon een speld horen vallen, er werd ingespannen geluisterd en op pennen gebeten. Iedereen wilde het zo goed mogelijk doen. Zelfs de begeleidende leerkrachten deden mee.
Te oordelen naar de opwinding en reacties bij de leerlingen achteraf - Hoe schrijf je dat woord? Amai, dat was niet simpel! Schrijf je dat met twee k's of één? - heeft het dictee niemand onbewogen gelaten. We besluiten dat dit een geslaagde eerste editie van het Groot Sint-Elisabeth dictee van de Nederlandse taal was. Het zal daarom ook volgend jaar zeker op de agenda komen.
 
 
***
Leonardo da Vinci uitwisselingsprogramma
In het kader van het Leonardo da Vinci uitwisselingsprogramma, dat als deel van het Lifelong Learning Programme van de Europese commissie opgericht werd voor beroepsopleidingen en -trainingen over de landsgrenzen heen, hebben 3 studentes uit Estland een succesvolle leerstage achter de rug in België. De Estse studentes studeren allen aan de Eesti Esimene Erakosmeetikakool in Tallinn, een hoger instituut voor schoonheidszorgen en kappersopleidingen.
Na een eerder prospectiebezoek vanuit Estland werd de uitwisseling al vorig schooljaar beklonken met het Sint-Elisabeth-Instituut in Merksem als enthousiaste partner.
Het Sint-Elisabeth-Instituut is een middelbare school die bijna honderd jaar bestaat en daarmee kan bogen op een jarenlange ervaring in het opleiden van schoonheidsassistentes en bedreven kappers. Een logische keuze dus voor het ondersteunen van deze bijzondere stagiaires.
Voor Eva Kallas, Mailika Kangur en Marilin Kilk werden net zoals bij de reguliere leerlingen van het Sint-Elisabeth-Instituut de praktijklessen op school uitgediept door intensieve stages in schoonheidssalons en kapsalons. De taal bleek daarbij geen al te grote barrière te zijn: door de focus op praktijk en door een voldoende grote kennis van het Engels zowel bij de Estse studentes als bij de Belgische leraren en stagementors verliep alles gesmeerd.
Daarom kunnen de Estse studentes na een kleine maand in Antwerpen terugblikken op een verblijf vol interessante ontmoetingen, die hen zowel op professioneel als op cultureel en menselijk vlak verrijkt hebben.
 
***
De opening van Hair Time
Donderdag 6 oktober is het weer zover! Dan opent het 7de jaar Haarstilist van het Sint-Elisabeth-Instituut opnieuw de deuren van zijn kapsalon. Hair Time, zoals de nieuwe leeronderneming gedoopt werd, belooft opnieuw een bruisende leeronderneming te worden. Met 24 man sterk zijn de leerlingen van het zevende jaar er om al uw wensen te vervullen. U kunt elke donderdag na afspraak doorlopend van 8:20 tot 19:00 bij hen terecht om door deze inmiddels doorgewinterde kappers en kapsters een onvergetelijke kapbeurt te krijgen. Om u te verwelkomen krijgt u alvast op de twee eerste openingsdagen (6 en 13 oktober) een gratis hoofdmassage en verzorging. Allen daarheen!
 
***
De sportdag
Op dinsdag 6 september stond de Stella Marisstraat in Merksem vol met bussen voor de eerste uitstap van het nieuwe schooljaar. Nadat alle klassen van het Sint-Elisabeth-Instituut een plaatsje hadden gekregen ging het richting De Mosten in Hoogstraten. In dat recreatiedomein vond de sportdag 2011-2012 plaats.
Op die 4de schooldag van het jaar was de sportdag dé kans om de vriendschapsbanden aan te halen en er nieuwe te smeden. De activiteiten werkten de teambuilding alleen maar in de hand. Resultaten konden maar in groep bereikt worden. Er was competitie, maar toch ook vooral samenwerking. Het ietwat gure septemberweer kon de pret niet drukken. Zelfs toen enkele leerlingen van het zevende jaar Haarstilist in het water vielen tijdens het kanovaren was de lach niet van hun gezichten te wissen, wel integendeel!
Na de geleverde inspanningen wachtte ook een beloning. De beste groep van elke graad kregen behalve eeuwige roem ook nog een toepasselijke prijs. Aardbeien uit Hoogstraten. Lekker en gezond!
Na inspanning komt ontspanning. Na deze actieve dag gaven nog al wat leerlingen op de bus zich over aan Morpheus' armen. Het was goed geweest.
 
***
Begin schooljaar

1 september. Een datum die voor elke leerling, leerkracht en onderwijspersoneelslid een nieuw begin, een nieuw schooljaar inluidt. Op het Sint-Elisabeth-Instituut in Merksem is dat niet anders. Op 1 september werden daar de leerlingen, zowel nieuwe als 'oude', hartelijk verwelkomd door de directeur Nicole Van den Broeck. Meteen werd ook" Vakantiekriebels", het thema van het schooljaar 2011-2012, voorgesteld en te oordelen naar het applaus viel dat enorm in de smaak. Met de vakantie nog vers in het geheugen en met onverwachte bijval van een stralende, warme zon zat de sfeer en het enthousiasme er meteen in. Zoals dat al enkele jaren de traditie is, zal het jaarthema als een rode draad lopen door het schooljaar. In verschillende lessen, activiteiten en opdrachten zal het thema terugkeren om uiteindelijk in een hoogtepunt uit te monden op de jaarlijkse opendeurnocturne, die dit schooljaar zal plaatshebben op vrijdag 1 juni 2012. Een datum om in de agenda te schrijven, want de nocturne belooft naar goede gewoonte een niet te missen evenement te worden, waarbij leerlingen en leerkrachten de talenten bundelen om hun kunsten aan de wereld te laten zien. De voorbereidingen zijn in ieder geval al in volle gang. In de gangen gonst het na de zomerstilte weer van de bedrijvigheid. Leerlingen draven met oefenhoofden, make-upkoffers en last but not least stapels boeken. Een startpakket voor weer een boeiend jaar!